Sản phẩm

CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Atlantic Mackerel - Scomber Scombrus

Kích cỡ 400-600 gram/con hoặc 500 gram+/con
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Saba tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Cá Saba Nauy 

CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ SABA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

LƯỜN CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

Atlantic Salmon Belly - Salmo Salar

Kích cỡ

Lườn 6-9, Lườn 3+ hoặc 3-5, Lườn 2-4, Lườn 1-3

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Hồi tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh

Block thùng 07 kg, 14 kg, 15 kg, 20 kg

IQF thùng 10 kg

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Cá Hồi Đại Tây Dương 

LƯỜN CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

SELLER

LƯỜN CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

VÂY CÁ HỒI NAUY

Atlantic Salmon Fin - Salmon Salar

Kích cỡ

35 - 45 vây/kg

Thành phần  100% Cá Hồi tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh

Block thùng 07 kg, 14 kg, 15 kg, 20 kg

IQF thùng 10 kg

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Vây Cá Hồi Đại Tây Dương 

VÂY CÁ HỒI NAUY

SELLER

VÂY CÁ HỒI NAUY

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

ĐẦU CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

Atlantic Salmon Head - Salmo Salar

Kích cỡ

400+ gram/đầu

Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Hồi tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh

Block thùng 18 kg

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Đầu cá Hồi Nauy

ĐẦU CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

SELLER

ĐẦU CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933 

CÁ TRỨNG NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Atlantic Capelin - Mallotus Villosus

Kích cỡ 40-50 con/kg
Xuất xứ Nauy
Thành phần  100% Cá Trứng tự nhiên
Nhiệt độ bảo quản -18oC hoặc thấp hơn
Cách sử dụng gia nhiệt trước khi dùng, không tái đông sau khi rã đông
Khối lượng tịnh 20 kg/thùng

Thư viện ảnh

Ảnh sản phẩm - Cá Trứng Nauy 

CÁ TRỨNG NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

SELLER

CÁ TRỨNG NAUY NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Vu Anh Tien

vuanhtienhcmc@gmail.com

M: +84 903 188 933